Vanaf 1 juli is Studio van Honschoten gehuisvest in de Bakke-Rij.

De Bakke-Rij is een bedrijfsverzamelgebouw met 60 oude zeecontainers,
diverse vergaderfaciliteiten en het Figee Café, waar verschillende bedrijven zijn gehuisvest.

Studio is te vinden in “BAK A3”

Het volledige adres is:

Hendrik Figeeweg 3F BAK A3
2031 BJ  Haarlem
06-29523064
info@studiovanhonschoten.nl
www.studiovanhonschoten.nl